Systém IGLÚ odstraní vlhkost a radon z vnitřku stavby

Systém IGLÚ vytvoří odvětrávanou dutinu uvnitř základové desky stavby, z níž proudící vzduch odvádí půdní vlhkost (popř. radon) mimo objekt pomocí odvětrávacích komínků. Tato procedura zajišťuje hydroizolaci podlahy, jakož i odvětrání obvodového zdiva, což se využívá hlavně při rekonstrukci starších objektů.

Díky vytvořené odvětrané dutině se eliminuje nebezpečná koncentrace radonu a jeho derivátů  a zamezí se jejich průniku do vnitřních částí domu.

Umístění odvětrávacích komínků

Odvětrávací komínky se umisťují na protilehlé strany domu (nejvhodnější je sever a jih), čímž je zajištěno samovolné proudění vzduchu v dutině základové desky následkem komínového efektu.

 Jaká je správná výška prvků IGLÚ ?

U rekonstrukcí a novostaveb je vhodné použít elementy s výškou 16 cm nebo více. Záleží na konkrétních potřebách stavby. Při použití nižších elementů je třeba zvýšit počet odvětrávacích komínků pro zachování stejné účinnosti.

Elementy s výškou 4, 8 a 12 cm jsou určeny pro použití ve zdvojených podlahách. Vzniklý prostor lze využít k uložení technického vedení a šetřit tak náklady na množství použitého betonu. Malá spotřeba betonu snižuje celkovou zátěž konstrukce. Nad elementy 4, 8 a 12 cm je třeba vytvořit železobetonovou desku o min. síle 4 cm.

Postup montáže prvků IGLÚ do podlahy stavby