Stavba, Obchod
  Rekonstrukce bytů, Interiéry
Každý průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) musí obsahovat protokol prokazující energetickou náročnost budovy. Energetická náročnost budovy musí být také předepsaným způsobem graficky znázorněna. Norma ČSN 73 0540-2:2011 rozděluje všechny budovy podle energetické náročnosti do sedmi klasifikačních tříd A až G.  Průkaz dále obsahuje údaje, kolik procent z celkové energetické spotřeby nemovitosti připadá na vytápění, chlazení, větrání, ohřev užitkové vody a osvětlení. Důležitá je také platnost průkazu a informace o pověřené osobně, která ho vydala. Nesmí být starší 10 let

Pokuty a další rizika hrozící, nepředložíte-li energetický štítek při prodeji nemovitosti:

Pages: 1 2 3 4 5 6